Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2 W Sanoku


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2 W Sanoku

Adres Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2 W Sanoku

Sadowa 11
Miejscowość Sanok
Kod pocztowy 38-500
Gmina miasto Sanok
Powiat sanocki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2 W Sanoku

134631002
Regon 37100427500000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2 W Sanoku znajduje się w miejscowości Sanok pod adresem Sadowa 11. Telefon do przedszkola to 134631002. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Sanok, powiat sanocki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 37100427500000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce to 255, z czego 135 to dziewczynki, a 120 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 22 nauczycieli, z czego 20 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 10. Powiat sanocki ma zarejestrowane 26 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 1136 uczniów w powiecie przypada 26 innych przedszkoli (43,69 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Sanok: 18
  • w gminie Sanok: 18
  • powiat sanocki: 44
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa