Publiczne Przedszkole W Złoczewie


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Złoczewie

Adres Publiczne Przedszkole W Złoczewie

Kilińskiego 44
Miejscowość Złoczew
Kod pocztowy 98-270
Gmina Złoczew
Powiat sieradzki
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Złoczewie

438202239
Regon 73162631100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Złoczewie mieści się w miejscowości Złoczew pod adresem Kilińskiego 44. Numer tel. do przedszkola to 438202239. Jednostka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Złoczew, powiat sieradzki , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 73162631100000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 147, z czego 73 to dziewczynki, a 74 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,06 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 8. Powiat sieradzki ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 2341 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (93,64 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 dzieci w wieku przedszkolnym na 665 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Złoczew: 3
  • w gminie Złoczew: 6
  • powiat sieradzki: 78
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa