Publiczne Przedszkole W Brąszewicach


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Brąszewicach

Adres Publiczne Przedszkole W Brąszewicach

Starowiejska 3
Miejscowość Brąszewice
Kod pocztowy 98-277
Gmina Brąszewice
Powiat sieradzki
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Brąszewicach

438211014
Regon 73159002700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Brąszewicach znajduje się w miejscowości Brąszewice pod adresem Starowiejska 3. Telefon do przedszkola to 438211014. Placówka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Brąszewice, powiat sieradzki , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 73159002700000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce była równa 92, z czego 47 to dziewczynki, a 45 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 2. Powiat sieradzki ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 2341 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (93,64 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 dzieci w wieku przedszkolnym na 665 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Brąszewice: 3
  • w gminie Brąszewice: 7
  • powiat sieradzki: 78
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa