Publiczne Przedszkole W Naramicach


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Naramicach

Adres Publiczne Przedszkole W Naramicach

125
Miejscowość Naramice
Kod pocztowy 98-350
Gmina Biała
Powiat wieluński
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Naramicach

438419434
Regon 73101786500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Naramicach znajduje się w miejscowości Naramice pod adresem 125. Telefon do przedszkola to 438419434. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Biała, powiat wieluński , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 73101786500000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce była równa 40, z czego 19 to dziewczynki, a 21 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 4 nauczycieli, z czego 2 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 1. Powiat wieluński ma zarejestrowane 27 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 1902 uczniów w powiecie przypada 27 innych przedszkoli (70,44 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Naramice: 2
  • w gminie Biała: 7
  • powiat wieluński: 65
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa