Gminne Przedszkole W Galewicach


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole W Galewicach

Patron ---------------

Adres Gminne Przedszkole W Galewicach

PARKOWA 23
Miejscowość Galewice
Kod pocztowy 98-405
Gmina Galewice
Powiat wieruszowski
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole W Galewicach

627838086
Regon 73163385400000
Organ prowadzący GMINA GALEWICE

Gminne Przedszkole W Galewicach znajduje się w miejscowości Galewice pod adresem PARKOWA 23. Numer tel. do przedszkola to 627838086. Nr fax: 627838086. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Galewice, powiat wieruszowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest samorząd gospodarczy i zawodowy. Stronę www przedszkola odwiedzimy pod adresem ------------------. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 73163385400000. Organ rejestrujący dla Gminne Przedszkole W Galewicach to gmina.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 101, z czego 48 stanowiły uczennice, a 53 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 3,5. Powiat wieruszowski ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 924 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (48,63 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Galewice: 3
  • w gminie Galewice: 8
  • powiat wieruszowski: 28
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa