Przedszkole Publiczne Nr 1


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 1

Adres Przedszkole Publiczne Nr 1

Miejscowość Kolbuszowa
Kod pocztowy 36-100
Gmina Kolbuszowa
Powiat kolbuszowski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 69067245200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 1 znajduje się w miejscowości Kolbuszowa pod adresem . Placówka przedszkolna działa na terytorium gminy Kolbuszowa, powiat kolbuszowski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 69067245200000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających naukę w placówce to 130, z czego 57 stanowiły uczennice, a 73 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 4. Powiat kolbuszowski ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 799 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kolbuszowa: 5
  • w gminie Kolbuszowa: 15
  • powiat kolbuszowski: 44
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa