Publiczne Przedszkole Nr 2 W Kolbuszowej


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Nr 2 W Kolbuszowej

Adres Publiczne Przedszkole Nr 2 W Kolbuszowej

Obrońców Pokoju 11
Miejscowość Kolbuszowa
Kod pocztowy 36-100
Gmina Kolbuszowa
Powiat kolbuszowski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Nr 2 W Kolbuszowej

172271878
Regon 69067253500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole Nr 2 W Kolbuszowej znajduje się w miejscowości Kolbuszowa pod adresem Obrońców Pokoju 11. Numer tel. do przedszkola to 172271878. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Kolbuszowa, powiat kolbuszowski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem http;//przedszkolenr2.kolbuszowa.pl. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 69067253500000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce to 96, z czego 49 stanowiły uczennice, a 47 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 7 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 2,5. Powiat kolbuszowski ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 799 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kolbuszowa: 5
  • w gminie Kolbuszowa: 15
  • powiat kolbuszowski: 44
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa