Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące

Patron Janek Bytnar

Adres Liceum Ogólnokształcące

Jana Pawłą II 8
Miejscowość Kolbuszowa
Kod pocztowy 36-100
Gmina Kolbuszowa
Powiat kolbuszowski
Województwo podkarpackie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcące

172271545
Regon 00025713000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Kolbuszowa pod adresem Jana Pawłą II 8. Numer tel. do szkoły to 172271545. Fax: 172271530. Liceum funkcjonuje na obszarze gminy Kolbuszowa, powiat kolbuszowski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www liceum można odwiedzić pod adresem www.lo-kolbuszowa.szkoly.itl.pl. Liceum znajduje się w rejestrze pod numerem 00025713000000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Powstały także klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce była równa 400, z czego 267 to uczennice, a 133 stanowili licealiści. W liceum pracuje łącznie 35 nauczycieli, z czego 26 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,89. Powiat kolbuszowski ma zarejestrowane 3 licea, a województwo podkarpackie - 291. Na 400 uczniów w powiecie przypada 3 innych jednostek licealnych (133,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 136,85 (39823 wychowanków w wieku licealnym na 291 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kolbuszowa: 5
  • w gminie Kolbuszowa: 15
  • powiat kolbuszowski: 44
  • województwo podkarpackie: 1039

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki ustny podstawowy 2 41,70 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 2 50,50 % -
język francuski ustny podstawowy 1 63,30 % -
język francuski pisemny podstawowy 1 66,00 % -
język polski pisemny podstawowy 139 69,50 % 96,00 %
język polski ustny podstawowy 139 72,50 % 96,00 %
matematyka pisemny podstawowy 139 69,80 % 96,00 %
język angielski ustny podstawowy 136 76,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 136 80,60 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki ustny podstawowy 41,70 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 156 (z 198)
język niemiecki pisemny podstawowy 50,50 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 3) 101 (z 200)
język francuski ustny podstawowy 63,30 % 1 (z 2) 1 (z 3) 1 (z 3) 14 (z 18)
język francuski pisemny podstawowy 66,00 % 1 (z 2) 1 (z 3) 1 (z 3) 14 (z 18)
język polski pisemny podstawowy 69,50 % 1 (z 4) 1 (z 5) 1 (z 5) 11 (z 285)
język polski ustny podstawowy 72,50 % 1 (z 4) 1 (z 5) 1 (z 5) 162 (z 284)
matematyka pisemny podstawowy 69,80 % 1 (z 4) 1 (z 5) 1 (z 5) 47 (z 285)
język angielski ustny podstawowy 76,00 % 1 (z 4) 1 (z 5) 1 (z 5) 46 (z 279)
język angielski pisemny podstawowy 80,60 % 1 (z 4) 1 (z 5) 1 (z 5) 29 (z 281)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa