Niepubliczne Przedszkole W Dzikowcu


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole W Dzikowcu

Adres Niepubliczne Przedszkole W Dzikowcu

94
Miejscowość Dzikowiec
Kod pocztowy 57-432
Gmina Nowa Ruda
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczne Przedszkole W Dzikowcu

748733552
Regon 02194335000000
Organ prowadzący Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu

Niepubliczne Przedszkole W Dzikowcu znajduje się w miejscowości Dzikowiec pod adresem 94. Nr tel. do przedszkola to 748733552. Placówka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Nowa Ruda, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 02194335000000. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczne Przedszkole W Dzikowcu to gmina.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat kłodzki ma zarejestrowane 48 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 2825 uczniów w powiecie przypada 48 innych przedszkoli (58,85 na placówkę), a średnia w województwie to 65,66 (52201 dzieci w wieku przedszkolnym na 795 placówek).

Mapa