Gimnazjum Nr 1 W Kolbuszowej


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 W Kolbuszowej

Patron 11 Listopada

Adres Gimnazjum Nr 1 W Kolbuszowej

Kościuszki 1
Miejscowość Kolbuszowa
Kod pocztowy 36-100
Gmina Kolbuszowa
Powiat kolbuszowski
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 W Kolbuszowej

172275005
Strona
Regon 83044108400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 W Kolbuszowej znajduje się w miejscowości Kolbuszowa pod adresem Kościuszki 1. Numer telefonu do gimnazjum to 172275005. Fax: 172271950. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Kolbuszowa, powiat kolbuszowski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www gimnazjum można odwiedzić pod adresem http://gim1kolbuszowa.nk6.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 83044108400000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 239, z czego 115 stanowiły uczennice, a 124 stanowili chłopcy. Powiat kolbuszowski ma zarejestrowane 13 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 2203 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół gimnazjalnych (169,46 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 120,2 (69477 uczniów na 578 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.77-0.16-0.38
2006-1.92-1.21-3.4
20071.852.341.72
20084.32.073.69
2009-0.420.08-0.94
2010-1.76-0.78-1.54
20112.910.73-0.25
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.31-0.53-1.43
20060.21-0.33-2.27
2007-1.350.5-0.23
20080.140.77-0.37
20090.970.23-1.78
20101.361.841.06
20115.071.131.33

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa