Przedszkole Samorządowe W Mechowcu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Mechowcu

Adres Przedszkole Samorządowe W Mechowcu

Mechowiec 78
Miejscowość Mechowiec
Kod pocztowy 36-122
Gmina Dzikowiec
Powiat kolbuszowski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Mechowcu

177442208
Regon 83134887200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Mechowcu znajduje się w miejscowości Mechowiec pod adresem Mechowiec 78. Nr tel. do przedszkola to 177442208. Przedszkole ma lokalizację na terytorium gminy Dzikowiec, powiat kolbuszowski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 83134887200000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczących się w placówce to 19, z czego 9 stanowiły dziewczynki, a 10 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 2 nauczycieli, z czego 1 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1. Powiat kolbuszowski ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 799 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (47 na placówkę), a średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Mechowiec: 2
  • w gminie Dzikowiec: 5
  • powiat kolbuszowski: 44
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa