Przedszkole Publiczne


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne

Adres Przedszkole Publiczne

Miejscowość Kolbuszowa Dolna
Kod pocztowy 36-100
Gmina Kolbuszowa
Powiat kolbuszowski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 69067247500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne mieści się w miejscowości Kolbuszowa Dolna pod adresem . Jednostka przedszkolna działa na terenie gminy Kolbuszowa, powiat kolbuszowski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 69067247500000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 50, z czego 23 stanowiły uczennice, a 27 stanowili uczniowie. Powiat kolbuszowski ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 799 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Kolbuszowa Dolna: 1
  • w gminie Kolbuszowa: 15
  • powiat kolbuszowski: 44
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa