Przedszkole Niepubliczne Ochronka św. Józefa


Najważniejsze informacje - Przedszkole Niepubliczne Ochronka Św. Józefa

Patron Św. Józef

Adres Przedszkole Niepubliczne Ochronka Św. Józefa

223
Miejscowość Cmolas
Kod pocztowy 36-105
Gmina Cmolas
Powiat kolbuszowski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Przedszkole Niepubliczne Ochronka Św. Józefa

172837762
Regon 04000241000031
Organ prowadzący Zgromadzenie Sióstr Slużebniczek NMP NP

Przedszkole Niepubliczne Ochronka św. Józefa mieści się w miejscowości Cmolas pod adresem 223. Nr tel. do przedszkola to 172837762. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Cmolas, powiat kolbuszowski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest organizacje wyznaniowe. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 04000241000031. Instytucja rejestracyjna dla Przedszkole Niepubliczne Ochronka św. Józefa to gmina.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat kolbuszowski ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 799 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (47 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Mapa