Przedszkole Publiczne W Kolbuszowej Górnej


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Kolbuszowej Górnej

Adres Przedszkole Publiczne W Kolbuszowej Górnej

367
Miejscowość Kolbuszowa Górna
Kod pocztowy 36-100
Gmina Kolbuszowa
Powiat kolbuszowski
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Kolbuszowej Górnej

172272669
Regon 69067250600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Kolbuszowej Górnej znajduje się w miejscowości Kolbuszowa Górna pod adresem 367. Nr tel. do przedszkola to 172272669. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Kolbuszowa, powiat kolbuszowski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 69067250600000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 50, z czego 21 to uczennice, a 29 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 5 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4. Powiat kolbuszowski ma zarejestrowane 17 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 799 uczniów w powiecie przypada 17 innych przedszkoli (47 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kolbuszowa Górna: 2
  • w gminie Kolbuszowa: 15
  • powiat kolbuszowski: 44
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa