Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Janka Bytnara 2
Miejscowość Kolbuszowa
Kod pocztowy 36-100
Gmina Kolbuszowa
Powiat kolbuszowski
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

172271632
Regon 83047445100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Kolbuszowa pod adresem Janka Bytnara 2. Nr tel. do szkoły to 172271632. Nr faksu: 172271632. ZSZ funkcjonuje na terenie gminy Kolbuszowa, powiat kolbuszowski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem www.zst.kolbuszowa.pl. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 83047445100000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja zajmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W ZSZ główny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do dobrowolnego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 133, z czego 19 stanowiły uczennice, a 114 stanowili słuchacze. Powiat kolbuszowski ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo podkarpackie - 101. Na 223 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (111,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 101 placówek).

Mapa