Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Janka Bytnara 2
Miejscowość Kolbuszowa
Kod pocztowy 36-100
Gmina Kolbuszowa
Powiat kolbuszowski
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

172271632
Strona
Regon 83047447400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum mieści się w miejscowości Kolbuszowa pod adresem Janka Bytnara 2. Telefon do technikum to 172271632. Nr faksu: 172271632. Szkoła średnia techniczna ma lokalizację na terytorium gminy Kolbuszowa, powiat kolbuszowski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zst.kolbuszowa.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 83047447400000.

Kursant szkoły średniej o profilu technicznym musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 525, z czego 175 stanowiły słuchaczki, a 350 stanowili słuchacze. Powiat kolbuszowski ma zarejestrowane 2 szkoły techniczne, a województwo podkarpackie - 169. Na 789 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół średnich o profilu technicznym (394,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 214,4 (36234 uczniów na 169 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 81 40,40 % 62,00 %
język angielski pisemny podstawowy 82 47,30 % -
język angielski ustny podstawowy 82 56,40 % -
język polski pisemny podstawowy 81 55,30 % 62,00 %
język polski ustny podstawowy 81 68,80 % 62,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 40,40 % 2 (z 4) 2 (z 5) 2 (z 5) 182 (z 285)
język angielski pisemny podstawowy 47,30 % 2 (z 4) 3 (z 5) 3 (z 5) 224 (z 281)
język angielski ustny podstawowy 56,40 % 2 (z 4) 2 (z 5) 2 (z 5) 175 (z 279)
język polski pisemny podstawowy 55,30 % 2 (z 4) 3 (z 5) 3 (z 5) 97 (z 285)
język polski ustny podstawowy 68,80 % 2 (z 4) 2 (z 5) 2 (z 5) 200 (z 284)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa