Przedszkole Nr 81 W Lublinie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 81 W Lublinie

Adres Przedszkole Nr 81 W Lublinie

Wyżynna 10
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-560
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 81 W Lublinie

815260677
Regon 43103092900015
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 81 W Lublinie znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem Wyżynna 10. Numer telefonu do przedszkola to 815260677. Numer faksu: 815260677. Jednostka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 43103092900015.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 50, z czego 26 to uczennice, a 24 stanowili uczniowie. Powiat lublin ma zarejestrowane 142 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 8063 uczniów w powiecie przypada 142 innych przedszkoli (56,78 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,26 (35731 przedszkolaków na 556 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa