Przedszkole Nr 73 W Lublinie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 73 W Lublinie

Adres Przedszkole Nr 73 W Lublinie

Uśmiechu 5
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-534
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 73 W Lublinie

815339202
Regon 43103086900010
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 73 W Lublinie znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem Uśmiechu 5. Numer telefonu do przedszkola to 815339202. Nr faksu: 815339202. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 43103086900010.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 138, z czego 71 stanowiły dziewczynki, a 67 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 10. Powiat lublin ma zarejestrowane 142 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 8063 uczniów w powiecie przypada 142 innych przedszkoli (56,78 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 64,26 (35731 przedszkolaków na 556 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa