Przedszkole Nr 35 W Lublinie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 35 W Lublinie

Adres Przedszkole Nr 35 W Lublinie

Błękitna 5
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-468
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 35 W Lublinie

817442874
Regon 43103057900013
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 35 W Lublinie mieści się w miejscowości Lublin pod adresem Błękitna 5. Nr tel. do przedszkola to 817442874. Fax: 817442874. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 43103057900013.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 186, z czego 85 stanowiły dziewczynki, a 101 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 17 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 8,5. Powiat lublin ma zarejestrowane 142 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 8063 uczniów w powiecie przypada 142 innych przedszkoli (56,78 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,26 (35731 dzieci w wieku przedszkolnym na 556 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa