Przedszkole Nr 3


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 3

Adres Przedszkole Nr 3

Paprocańska 156
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 3

322174321
Strona
Regon 27151010700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 3 mieści się w miejscowości Tychy pod adresem Paprocańska 156. Nr tel. do przedszkola to 322174321. Faks: 322174321. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www przedszkola odwiedzimy pod adresem www.przedszkole3.tychy.pl. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 27151010700000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 144, z czego 64 to uczennice, a 80 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 15 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 5. Powiat tychy ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2788 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (71,49 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole