Szkoła Podstawowa Nr 40 Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 40 Z Oddziałami Integracyjnymi

Patron GEN. JERZY ZIĘTEK

Adres Szkoła Podstawowa Nr 40 Z Oddziałami Integracyjnymi

ZGRZEBNIOKA 45
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 40 Z Oddziałami Integracyjnymi

322196658
Strona
Regon 27107093800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 40 Z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem ZGRZEBNIOKA 45. Numer tel. do szkoły podstawowej to 322196658. Nr fax: 322196658. Placówka edukacyjna działa na terytorium gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy szkoły odwiedzimy pod adresem http://sp40tychy.edupage.org. Szkoła posiada wpis w rejestrze pod numerem 27107093800000.

Szkoła Podstawowa Nr 40 Z Oddziałami Integracyjnymi przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 278, z czego 130 stanowiły dziewczynki, a 148 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 42 nauczycieli, z czego 33 na pełen etat oraz 9 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 3,67. Powiat tychy ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 6473 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (281,43 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

szkoła podstawowa