Przedszkole Nr 22


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 22

Adres Przedszkole Nr 22

Dąbrowskiego 85
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 22

322276928
Strona
Regon 27151025400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 22 znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Dąbrowskiego 85. Nr tel. do przedszkola to 322276928. Nr faksu: 322276928. Przedszkole działa na terenie gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkolenr22.edupage.org. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 27151025400000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 140, z czego 69 stanowiły dziewczynki, a 71 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,75. Powiat tychy ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2788 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (71,49 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole