Przedszkole Nr 21


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 21

Adres Przedszkole Nr 21

Zelwerowicza 21
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 21

322196313
Regon 27151024800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 21 mieści się w miejscowości Tychy pod adresem Zelwerowicza 21. Nr tel. do przedszkola to 322196313. Numer faksu: 322196313. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy przedszkola można znaleźć pod adresem przedszkole21.tychy.pl. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 27151024800000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 150, z czego 60 to uczennice, a 90 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4. Powiat tychy ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2788 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (71,49 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole