Przedszkole Nr 17


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 17

Adres Przedszkole Nr 17

Tołstoja 5
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 17

322171013
Strona
Regon 27151039500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 17 znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Tołstoja 5. Telefon do przedszkola to 322171013. Faks: 322171013. Placówka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową przedszkola znajdziemy pod adresem www.przedszkole17.tychy.edu.pl. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27151039500000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 165, z czego 83 to uczennice, a 82 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 6,5. Powiat tychy ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2788 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (71,49 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Mapa