Gimnazjum Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi

Adres Gimnazjum Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi

Zgrzebnioka 45
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi

322197786
Regon 27660560500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Zgrzebnioka 45. Telefon do gimnazjum to 322197786. Nr fax: 322197786. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 27660560500000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 87, z czego 44 to gimnazjalistki, a 43 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 29 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 16 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,33 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,81. Powiat tychy ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 3165 uczniów w powiecie przypada 16 innych gimnazjów (197,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Tychy: 46
  • w gminie Tychy: 46
  • powiat Tychy: 46
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.550.060.06
20062.30.030.03
20072.891.621.62
2008-1.33-0.5-0.5
20094.880.630.63
20104.611.641.64
2011-1.450.390.39
Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.840.70.7
20065.750.960.96
20074.030.850.85
20081.781.321.32
20097.311.851.85
20101.381.341.34
2011-4.36-0.25-0.25

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum