Przedszkole Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi W Mysłowicach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi W Mysłowicach

Adres Przedszkole Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi W Mysłowicach

Portowa 11a
Miejscowość Mysłowice
Kod pocztowy 41-400
Gmina miasto Mysłowice
Powiat Mysłowice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi W Mysłowicach

322222823
Regon 27104861400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 7 Z Oddziałami Integracyjnymi W Mysłowicach znajduje się w miejscowości Mysłowice pod adresem Portowa 11a. Nr tel. do przedszkola to 322222823. Jednostka przedszkolna działa na obszarze gminy Mysłowice, powiat Mysłowice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 27104861400000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 85, z czego 37 stanowiły uczennice, a 48 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 17 nauczycieli, z czego 13 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3,25. Powiat mysłowice ma zarejestrowane 22 przedszkola, a województwo śląskie - 1394. Na 2155 uczniów w powiecie przypada 22 innych przedszkoli (97,95 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Mysłowice: 37
  • w gminie Mysłowice: 37
  • powiat Mysłowice: 37
  • województwo śląskie: 2020

Mapa