Przedszkole Nr 4


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 4

Adres Przedszkole Nr 4

Wyspiańskiego 16a
Miejscowość Mysłowice
Kod pocztowy 41-400
Gmina miasto Mysłowice
Powiat Mysłowice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 4

322222633
Regon 27104925200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 4 mieści się w miejscowości Mysłowice pod adresem Wyspiańskiego 16a. Numer telefonu do przedszkola to 322222633. Nr faksu: 322222633. Przedszkole mieści się na terytorium gminy Mysłowice, powiat Mysłowice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 27104925200000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 75, z czego 45 stanowiły dziewczynki, a 30 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 3,5. Powiat mysłowice ma zarejestrowane 22 przedszkola, a województwo śląskie - 1394. Na 2155 uczniów w powiecie przypada 22 innych przedszkoli (97,95 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Mysłowice: 37
  • w gminie Mysłowice: 37
  • powiat Mysłowice: 37
  • województwo śląskie: 2020

Mapa