Przedszkole Nr 5


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 5

Adres Przedszkole Nr 5

Armii Krajowej 28
Miejscowość Mysłowice
Kod pocztowy 41-400
Gmina miasto Mysłowice
Powiat Mysłowice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 5

322222672
Regon 27104858300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 5 mieści się w miejscowości Mysłowice pod adresem Armii Krajowej 28. Nr tel. do przedszkola to 322222672. Nr faksu: 322222672. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Mysłowice, powiat Mysłowice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 27104858300000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 171, z czego 82 stanowiły dziewczynki, a 89 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,33. Powiat mysłowice ma zarejestrowane 22 przedszkola, a województwo śląskie - 1394. Na 2155 uczniów w powiecie przypada 22 innych przedszkoli (97,95 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Mysłowice: 37
  • w gminie Mysłowice: 37
  • powiat Mysłowice: 37
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole