Przedszkole170


Najważniejsze informacje - Przedszkole170

Adres Przedszkole170

Gandhiego 16
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-645
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole170

228446908
Regon 01300236800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole170 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Gandhiego 16. Numer tel. do przedszkola to 228446908. Nr fax: 228446908. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem przedszkole170.pl. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 01300236800000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 104, z czego 53 stanowiły dziewczynki, a 51 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa