Państwowa Szkoła Muzyczna I St Nr 4


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I St Nr 4

Patron Karol Kurpiński

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I St Nr 4

Wiktorska 73
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-582
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna I St Nr 4

228444231
Regon 00027627400000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I St Nr 4 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Wiktorska 73. Numer telefonu do placówki to 228444231. Nr fax: 228444654. Placówka mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Witrynę internetową placówki można odwiedzić pod adresem psmkurpinski.org.pl. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 00027627400000.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 265, z czego 175 stanowiły uczennice, a 90 stanowili słuchacze. W placówce pracuje łącznie 46 nauczycieli, z czego 21 na cały etat oraz 25 na pół etatu. Na słuchacza przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,84. Powiat warszawa ma zarejestrowane 424 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 5572 uczniów w powiecie przypada 424 innych placówek edukacyjnych (13,14 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,16 (14042 uczniów na 1721 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa