Przedszkole Nr 14 Im. Promyczek W Zabrzu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 14 Im. Promyczek W Zabrzu

Adres Przedszkole Nr 14 Im. Promyczek W Zabrzu

Ściegiennego 1
Miejscowość Zabrze
Kod pocztowy 41-800
Gmina miasto Zabrze
Powiat Zabrze
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 14 Im. Promyczek W Zabrzu

322761579
Regon 24176619000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 14 Im. Promyczek W Zabrzu znajduje się w miejscowości Zabrze pod adresem Ściegiennego 1. Telefon do przedszkola to 322761579. Nr faksu: 322761579. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Zabrze, powiat Zabrze , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.p14.magistrat.zabrze.pl. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 24176619000000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających naukę w placówce to 70, z czego 37 to dziewczynki, a 33 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 6 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5. Powiat zabrze ma zarejestrowane 43 przedszkola, a województwo śląskie - 1394. Na 4679 uczniów w powiecie przypada 43 innych przedszkoli (108,81 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Zabrze: 63
  • w gminie Zabrze: 63
  • powiat Zabrze: 63
  • województwo śląskie: 2020

Mapa