Niepubliczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej W Polsce


Informacje ogólne

Patron brak
Adres Sikorskiego 134
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-103
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Telefon 323312281
Fax 323312380
Strona
Regon 00086636600043
Organ prowadzący Związek Piłki Ręcznej w Polsce

Niepubliczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej W Polsce znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Sikorskiego 134. Telefon do gimnazjum to 323312281. Fax: 323312380. Szkoła gimnazjalna mieści się na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Serwis www jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem smsgliwice.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 00086636600043. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej W Polsce to gmina.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat gliwice ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4735 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół gimnazjalnych (175,37 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Mapa