Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7


Informacje ogólne

Adres Sikorskiego 132
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-103
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322796696
Fax 322796697
Strona
Regon 27609841000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 62

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Sikorskiego 132. Numer tel. do szkoły zawodowej to 322796696. Nr faksu: 322796697. ZSZ działa na terenie gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową ZSZ można odwiedzić pod adresem www.zset.edu.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 27609841000000.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez słuchacza. W szkole zawodowej główny nacisk położono na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat gliwice ma zarejestrowane 14 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 797 uczniów w powiecie przypada 14 innych szkół zawodowych (56,93 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa