Przedszkole Miejskie Nr 99


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 99

Adres Przedszkole Miejskie Nr 99

Henryka Sienkiewicza 108
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-363
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 99

426361462
Regon 00022048600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 99 mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Henryka Sienkiewicza 108. Telefon do przedszkola to 426361462. Faks: 426361462. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.pm99.edu.lodz.pl. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 00022048600000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 169, z czego 70 stanowiły uczennice, a 99 to uczniowie. Powiat łódź ma zarejestrowane 206 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 16886 uczniów w powiecie przypada 206 innych przedszkoli (81,97 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa