Przedszkole Miejskie Nr 9


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 9

Adres Przedszkole Miejskie Nr 9

Berlinga 16
Miejscowość Ostrołęka
Kod pocztowy 07-410
Gmina miasto Ostrołęka
Powiat Ostrołęka
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 9

297667231
Regon 55126296300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 9 znajduje się w miejscowości Ostrołęka pod adresem Berlinga 16. Telefon do przedszkola to 297667231. Nr faksu: 297667231. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Ostrołęka, powiat Ostrołęka , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 55126296300000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 169, z czego 82 to dziewczynki, a 87 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 19 nauczycieli, z czego 17 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 8,5. Powiat ostrołęka ma zarejestrowane 20 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1329 uczniów w powiecie przypada 20 innych przedszkoli (66,45 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ostrołęka: 21
  • w gminie Ostrołęka: 21
  • powiat Ostrołęka: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa