Przedszkole Miejskie Nr 18 W Ostrołece


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 18 W Ostrołece

Adres Przedszkole Miejskie Nr 18 W Ostrołece

Karłowicza 18
Miejscowość Ostrołęka
Kod pocztowy 07-417
Gmina miasto Ostrołęka
Powiat Ostrołęka
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 18 W Ostrołece

297690265
Regon 55126622800012
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 18 W Ostrołece znajduje się w miejscowości Ostrołęka pod adresem Karłowicza 18. Numer telefonu do przedszkola to 297690265. Nr fax: 297690265. Placówka przedszkolna działa na terenie gminy Ostrołęka, powiat Ostrołęka , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 55126622800012.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 73, z czego 34 stanowiły dziewczynki, a 39 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2. Powiat ostrołęka ma zarejestrowane 20 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1329 uczniów w powiecie przypada 20 innych przedszkoli (66,45 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Ostrołęka: 21
  • w gminie Ostrołęka: 21
  • powiat Ostrołęka: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa