Przedszkole Miejskie Nr 8


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 8

Adres Przedszkole Miejskie Nr 8

Prądzyńskiego 12
Miejscowość Ostrołęka
Kod pocztowy 07-410
Gmina miasto Ostrołęka
Powiat Ostrołęka
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 8

297645816
Regon 55126393900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 8 mieści się w miejscowości Ostrołęka pod adresem Prądzyńskiego 12. Telefon do przedszkola to 297645816. Numer fax: 297645816. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Ostrołęka, powiat Ostrołęka , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 55126393900000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 125, z czego 64 stanowiły uczennice, a 61 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 5,5. Powiat ostrołęka ma zarejestrowane 20 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1329 uczniów w powiecie przypada 20 innych przedszkoli (66,45 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Ostrołęka: 21
  • w gminie Ostrołęka: 21
  • powiat Ostrołęka: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa