Przedszkole Miejskie Nr 13


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 13

Patron 0

Adres Przedszkole Miejskie Nr 13

Dzieci Polskich 5
Miejscowość Ostrołęka
Kod pocztowy 07-410
Gmina miasto Ostrołęka
Powiat Ostrołęka
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 13

297666832
Regon 55126422900011
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 13 znajduje się w miejscowości Ostrołęka pod adresem Dzieci Polskich 5. Numer telefonu do przedszkola to 297666832. Fax: 297666832. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Ostrołęka, powiat Ostrołęka , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 55126422900011.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce była równa 135, z czego 72 stanowiły uczennice, a 63 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 13 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,33. Powiat ostrołęka ma zarejestrowane 20 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1329 uczniów w powiecie przypada 20 innych przedszkoli (66,45 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ostrołęka: 21
  • w gminie Ostrołęka: 21
  • powiat Ostrołęka: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa