Przedszkole Miejskie Nr 10


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 10

Adres Przedszkole Miejskie Nr 10

Mazowiecka 7
Miejscowość Ostrołęka
Kod pocztowy 07-410
Gmina miasto Ostrołęka
Powiat Ostrołęka
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 10

297644853
Regon 55126372100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 10 mieści się w miejscowości Ostrołęka pod adresem Mazowiecka 7. Nr tel. do przedszkola to 297644853. Nr faksu: 297644853. Przedszkole znajduje się na terytorium gminy Ostrołęka, powiat Ostrołęka , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 55126372100000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce to 125, z czego 66 stanowiły uczennice, a 59 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 3,67. Powiat ostrołęka ma zarejestrowane 20 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1329 uczniów w powiecie przypada 20 innych przedszkoli (66,45 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ostrołęka: 21
  • w gminie Ostrołęka: 21
  • powiat Ostrołęka: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa