Przedszkole Miejskie Nr 15 W Ostrołęce


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 15 W Ostrołęce

Adres Przedszkole Miejskie Nr 15 W Ostrołęce

Jaracza 5
Miejscowość Ostrołęka
Kod pocztowy 07-410
Gmina miasto Ostrołęka
Powiat Ostrołęka
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 15 W Ostrołęce

297665278
Strona
Regon 55126599600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 15 W Ostrołęce znajduje się w miejscowości Ostrołęka pod adresem Jaracza 5. Numer telefonu do przedszkola to 297665278. Numer fax: 297665278. Jednostka przedszkolna działa na terenie gminy Ostrołęka, powiat Ostrołęka , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.pm15.ostroleka.edu.pl. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 55126599600000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 49, z czego 22 to uczennice, a 27 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 1. Powiat ostrołęka ma zarejestrowane 20 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1329 uczniów w powiecie przypada 20 innych przedszkoli (66,45 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Ostrołęka: 21
  • w gminie Ostrołęka: 21
  • powiat Ostrołęka: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa