Przedszkole Miejskie Nr 7


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 7

Adres Przedszkole Miejskie Nr 7

Psarskiego 24
Miejscowość Ostrołęka
Kod pocztowy 07-410
Gmina miasto Ostrołęka
Powiat Ostrołęka
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 7

297643077
Strona
Regon 55126621100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 7 mieści się w miejscowości Ostrołęka pod adresem Psarskiego 24. Numer tel. do przedszkola to 297643077. Nr fax: 297643077. Jednostka przedszkolna działa na terenie gminy Ostrołęka, powiat Ostrołęka , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem pmnr7.pl. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 55126621100000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce to 153, z czego 66 to uczennice, a 87 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 15 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,75. Powiat ostrołęka ma zarejestrowane 20 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1329 uczniów w powiecie przypada 20 innych przedszkoli (66,45 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ostrołęka: 21
  • w gminie Ostrołęka: 21
  • powiat Ostrołęka: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa