Przedszkole Miejskie Nr17 W Ostrołęce


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr17 W Ostrołęce

Adres Przedszkole Miejskie Nr17 W Ostrołęce

M. Konopnickiej 6
Miejscowość Ostrołęka
Kod pocztowy 07-410
Gmina miasto Ostrołęka
Powiat Ostrołęka
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr17 W Ostrołęce

297605868
Regon 55126322400016
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr17 W Ostrołęce mieści się w miejscowości Ostrołęka pod adresem M. Konopnickiej 6. Nr tel. do przedszkola to 297605868. Nr fax: 297605868. Przedszkole mieści się na terenie gminy Ostrołęka, powiat Ostrołęka , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 55126322400016.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce była równa 191, z czego 85 to dziewczynki, a 106 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 16 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 8. Powiat ostrołęka ma zarejestrowane 20 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1329 uczniów w powiecie przypada 20 innych przedszkoli (66,45 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ostrołęka: 21
  • w gminie Ostrołęka: 21
  • powiat Ostrołęka: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa