Przedszkole Miejskie Nr 16


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 16

Adres Przedszkole Miejskie Nr 16

Powstańców 4
Miejscowość Ostrołęka
Kod pocztowy 07-409
Gmina miasto Ostrołęka
Powiat Ostrołęka
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 16

297644080
Strona
Regon 55126333600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 16 znajduje się w miejscowości Ostrołęka pod adresem Powstańców 4. Numer tel. do przedszkola to 297644080. Nr faksu: 297644080. Placówka przedszkolna mieści się na terenie gminy Ostrołęka, powiat Ostrołęka , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www przedszkola znajdziemy pod adresem www.pm16oka.eprzedszkola.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 55126333600000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 120, z czego 57 stanowiły uczennice, a 63 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 13 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 13. Powiat ostrołęka ma zarejestrowane 20 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1329 uczniów w powiecie przypada 20 innych przedszkoli (66,45 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Ostrołęka: 21
  • w gminie Ostrołęka: 21
  • powiat Ostrołęka: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa