Przedszkole Miejskie Nr 3 "bajkowy świat"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 3 "Bajkowy Świat"

Adres Przedszkole Miejskie Nr 3 "Bajkowy Świat"

Piłsudskiego 246
Miejscowość Marki
Kod pocztowy 05-261
Gmina miasto Marki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 3 "Bajkowy Świat"

227811482
Strona
Regon 01300336200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 3 "bajkowy świat" mieści się w miejscowości Marki pod adresem Piłsudskiego 246. Numer tel. do przedszkola to 227811482. Numer faksu: 227811482. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Marki, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.pm3.glt.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01300336200000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 86, z czego 43 to dziewczynki, a 43 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 93 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3789 uczniów w powiecie przypada 93 innych przedszkoli (40,74 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Marki: 7
  • w gminie Marki: 7
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa