Szkoła Podstawowa Nr 2 W Słupnie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2 W Słupnie

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2 W Słupnie

Szkolna 3
Miejscowość Słupno
Kod pocztowy 05-250
Gmina Radzymin
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2 W Słupnie

227865372
Strona
Regon 01634225400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Słupnie mieści się w miejscowości Słupno pod adresem Szkolna 3. Nr tel. do szkoły podstawowej to 227865372. Numer faksu: 223539282. Instytucja szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Radzymin, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www placówki szkolnej znajdziemy pod adresem www.sp2slupno.radzymin.pl. Szkoła widnieje w rejestrze pod numerem 01634225400000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Słupnie rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 140, z czego 57 to uczennice, a 83 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,8. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 67 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 18333 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół podstawowych (273,63 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Słupno: 1
  • w gminie Radzymin: 7
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

szkoła podstawowa