Przedszkole Miejskie Nr 14


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 14

Adres Przedszkole Miejskie Nr 14

Kłosowa 23a
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 10-818
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 14

895271345
Strona
Regon 00024993000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 14 mieści się w miejscowości Olsztyn pod adresem Kłosowa 23a. Numer tel. do przedszkola to 895271345. Nr faksu: 895271345. Przedszkole mieści się na terytorium gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową przedszkola można znaleźć pod adresem www.przedszkole14.olsztyn.pl. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00024993000000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 185, z czego 81 to uczennice, a 104 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 21 nauczycieli, z czego 18 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 6. Powiat olsztyn ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 3504 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (52,3 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,16 (21349 dzieci w wieku przedszkolnym na 338 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Olsztyn: 66
  • w gminie Olsztyn: 66
  • powiat Olsztyn: 66
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa