Przedszkole Miejskie Nr 4


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 4

Patron im.Pluszowego Misia

Adres Przedszkole Miejskie Nr 4

Okopowa 16
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 10-075
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 4

895272751
Regon 00024828900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 4 znajduje się w miejscowości Olsztyn pod adresem Okopowa 16. Numer tel. do przedszkola to 895272751. Numer faksu: 895272751. Placówka przedszkolna działa na terytorium gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00024828900000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 108, z czego 58 stanowiły uczennice, a 50 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 8. Powiat olsztyn ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 3504 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (52,3 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 63,16 (21349 dzieci w wieku przedszkolnym na 338 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Olsztyn: 66
  • w gminie Olsztyn: 66
  • powiat Olsztyn: 66
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa