Przedszkole Miejskie Nr 2


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 2

Adres Przedszkole Miejskie Nr 2

Rybaki 26
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 10-150
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 2

895276572
Strona
Regon 00024784100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 2 mieści się w miejscowości Olsztyn pod adresem Rybaki 26. Numer tel. do przedszkola to 895276572. Nr fax: 895276572. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terenie gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www przedszkola można odwiedzić pod adresem www.pm2.plszty.pl. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00024784100000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających edukację w placówce to 76, z czego 40 stanowiły uczennice, a 36 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,5. Powiat olsztyn ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 3504 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (52,3 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,16 (21349 dzieci w wieku przedszkolnym na 338 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Olsztyn: 66
  • w gminie Olsztyn: 66
  • powiat Olsztyn: 66
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa