Przedszkole Niepubliczne "skrzaty"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Niepubliczne "Skrzaty"

Patron 0

Adres Przedszkole Niepubliczne "Skrzaty"

Artyleryjska 33
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 10-165
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Przedszkole Niepubliczne "Skrzaty"

895272725
Regon 28054457900023
Organ prowadzący Sensim Spółka Z O. O

Przedszkole Niepubliczne "skrzaty" znajduje się w miejscowości Olsztyn pod adresem Artyleryjska 33. Nr tel. do przedszkola to 895272725. Numer fax: 895391683. Placówka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 28054457900023. Instytucja rejestrująca] dla Przedszkole Niepubliczne "skrzaty" to gmina.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat olsztyn ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 3504 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (52,3 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,16 (21349 dzieci w wieku przedszkolnym na 338 placówek).

Mapa