Przedszkole Miejskie Nr 40


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 40

Adres Przedszkole Miejskie Nr 40

Licznerskiego 2
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 10-721
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 40

895233253
Strona
Regon 00025060700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 40 mieści się w miejscowości Olsztyn pod adresem Licznerskiego 2. Numer tel. do przedszkola to 895233253. Fax: 895234553. Placówka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.pm40olsztyn.edupage.org. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00025060700000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 175, z czego 85 to uczennice, a 90 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 5. Powiat olsztyn ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 3504 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (52,3 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,16 (21349 przedszkolaków na 338 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Olsztyn: 66
  • w gminie Olsztyn: 66
  • powiat Olsztyn: 66
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa